Oferta

W ramach Zarządzania/Administrowania nieruchomościami oferujemy wykonywanie poniższych usług.

*Zarządzanie/AdministrowanieNieruchomościami


Oferujemy zarządzanie/administrowanie nieruchomościami zarówno świadczone na zlecenie, jak też w przypadku, gdy nie ma osób chętnych do pełnienia funkcji członków zarządu, powierzone w myśl art.18 ust.1 Uowl.
Pod pojęciem administrowania nieruchomością rozumiemy wykonywanie następujących czynności:

1. Przejęcie nieruchomości od poprzedniego administratora lub organizacja i rejestracja nowo powstałej Wspólnoty
2. Bieżące administrowanie, nadzór nad eksploatacją i bezpieczeństwem nieruchomości
3. Obsługa Wspólnoty Mieszkaniowej i jej członków
4. Księgowość Wspólnoty Mieszkaniowej, czyli gospodarka ekonomiczno-finansowa nieruchomości
5. Doradztwo, mające na celu utrzymanie nieruchomości w stanie nie pogorszonym

 

*Dyżury informacyjne dla mieszkańców oraz spotkania konsultacyjne dla Zarządów Wspólnot

 

Oferujemy pełnienie stałych dyżurów informacyjnych na terenie nieruchomości, służących wyłącznie udzielaniu informacji właścicielom i użytkownikom nieruchomości w określonych dniach i godzinach.
 Ponadto zapewniamy organizację okresowych spotkań konsultacyjnych z członkami Zarządu Wspólnoty, których celem jest omawianie bieżących spraw.

*Raportowanie w zakresie zarządzania nieruchomością


Co kwartał przedstawiamy raporty z wykonanych czynności administracyjnych oraz ze stanu finansów Wspólnoty Mieszkaniowej. Po rozpoczęciu współpracy, przedstawimy Państwu raport z przejęcia nieruchomości, na podstawie którego będą Państwo mogli określić stan i kompletność dokumentacji przejętej od poprzedniego Administratora.

*Porady prawne w zakresie bieżącego utrzymania nieruchomości wspólnej


Dzięki stałej, wieloletniej współpracy z kancelarią prawną jesteśmy w stanie, w ramach zarządzania nieruchomościami, zapewnić Państwu obsługę w zakresie porad prawnych.

*Zarządzanie procesem egzekwowania rękojmi i gwarancji na nieruchomość


Pomagamy Wspólnotom Mieszkaniowym w przejściu przez proces egzekwowania uprawnień właścicieli lokali z tytułu rękojmi na budynki. Nadzorujemy wykonanie pierwszego przeglądu, który ujawni ewentualne wady i usterki, piszemy pisma do dewelopera, negocjujemy, a w razie takiej konieczności rekomendujemy założenie sprawy sądowej.